LAPAS PEKALONGAN

bersama membangun citra sesama

Profil Pejabat

Profil Pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekalongan


KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

MAULIDI HILAL 1

M. HILAL

NIP. 19690518 199203 1 001


KEPALA K.P.L.P.

M. SJAEFOEDIN

M. SJAEFOEDIN, Amd.IP, S.Sos

NIP. 19710912 199503 1 001


KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

PIUS HARJADI

PIUS HARJADI, AKS, MAP.

NIP. 19690929 199201 1 001


KEPALA SEKSI BIMBINGAN NAPI / ANAK DIDIK

UPI MELIANA, Bc.IP., S.H.

NIP. 19690430 199203 2 001


KEPALA SEKSI KEGIATAN KERJA

Slamet Raekhun, Sm Hk NIP 195907171981031001

SLAMET RAEKHUN, Sm.Hk.

NIP. 19590717 198103 1 001


KEPALA SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

Sukirman, SH NIP 196503121985031001

SUKIRMAN, S.H.

NIP. 19650312 198503 1 001


KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN

Karijo, S Sos NIP 196201051987031002.

KARIJO, S.Sos.

NIP. 19620105 198703 1 002


KEPALA URUSAN UMUM

Retno Adi, SH NIP 196312221985032001

RETNO ADI, S.H.

NIP. 19631222 198503 2 001


KEPALA SUB SEKSI REGISTRASI

TEGUH WIDODO, SH

TEGUH WIDODO, SH

NIP. 19782412 200003 1 001


KEPALA SUB SEKSI BIMB. KEMASYARAKATAN DAN PERAWATAN

Djoko Agus Bogiono, Amd.IP (EDIT1)

DJOKO AGUS BOGIONO, Amd.IP

NIP. 19690820 199403 1 001


KEPALA SUB SEKSI BIMB. KERJA DAN PENGELOLAAN HASIL KERJA

Mugianto, SH NIP 196911061993031001

MUGIANTO, S.H.

NIP. 19691106 199303 1 001


KEPALA SUB SEKSI SARANA KERJA

M. AGUNG NUGROHO

M. AGUNG NUGROHO, Amd.IP, SH.

NIP. 19860124 200501 1 001


KEPALA SUB SEKSI KEAMANAN

M Edy Iswanto, SH NIP 196709301987031001

M. EDY ISWANTO, S.H.

NIP. 19670930 198703 1 001


KEPALA SUB SEKSI PELAPORAN DAN TATA TERTIB

Doso Noegroho, SH NIP 197011111994031001

DOSO NOEGROHO, S.H.

NIP. 19701111 199403 1 001

Advertisements
%d bloggers like this: